Oceněné stavby 2021

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021

Bytový dům Jetelová, Plzeň

Titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělen za citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení objektu bytového domu v prostoru významné rezidenční čtvrti města.

Útulnoff, Milínov

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 je udělen za netradiční řešení rekreačního objektu, které svým usazením i hmotovým pojetím velmi zdařile a vhodně doplňuje okolní přírodu. Třebaže se jedná o malou stavbu, přístup k návrhu i k výsledné realizaci je následováníhodný.

Paluba Hamburk – revitalizace prostoru u nádraží, Plzeň

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 je projektu udělen za inovativní přístup k řešení podobných „neřešitelných“ městských prostorů a jeho realizaci. Tento městský zásah znamená pro Plzeň významný krok ke zvýšení kvality veřejného prostoru.

Cena veřejnosti

Kavárna u parku Homolka v Plzni – rekonstrukce původních veřejných záchodků

Cenu veřejnosti získala Kavárna u parku Homolka v Plzni za nejvyšší počet hlasů v internetovém hlasování.

Cena poroty

Kavárna u parku Homolka v Plzni – rekonstrukce původních veřejných záchodků

Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává za radikální proměnu nevzhledného objektu na jedno z nejnavštěvovanějších míst v této části města. Na zdařilé řešení interiéru navazuje venkovní posezení, které svou podobou přispívá ke kultivaci okolního veřejného prostoru.

Čestné uznání poroty

Hasičská zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za hmotově a materiálově netradiční pojetí stavby občanské vybavenosti, která se zároveň stala dominantou dotčené části obce.

Požární zbrojnice Letiny

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za originální přístup k řešení kompozice hmot novostavby, jejich zdařilému začlenění do měřítka obce a urbanistickému zacelení proluky po demolici.

Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za příkladnou, náročnou a svým rozsahem ojedinělou revitalizaci, která unikátní sakrální stavbu uchová v plné kráse pro další generace.

Nová ulice Na Sudech, Plzeň

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za příkladnou realizaci důležité stavby zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy. Komunikace uvolní stávající přetížené části dopravního systému a podstatně zvýší jeho komfort.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu – areál hospodářského dvora, tvrz Bělá nad Radbuzou

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu je udělena za záchranu objektu v areálu chátrajícího bývalého hospodářského dvora v těsné návaznosti na stávající náměstí obce. Vznikl zde jedinečný prostor pro komerční využití či sportovní a kulturní aktivity. Rekonstrukce exteriéru zachovává ráz objektu, interiér umožňuje pohled na kvalitně provedenou dřevěnou konstrukci krovu.

Cena hejtmana Plzeňského kraje

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za komplexní rekonstrukci a zejména za odvážné a zdařilé zpřístupnění románského portálu evropského významu, které s sebou neslo důležité zvažování různých hledisek a přístupů k obnově, monitoringu i prezentaci této vzácné památky.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví 

Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za funkční a záměrně jednoduché nerušivé doplnění části Fakultní nemocnice pro pacienty všech psychiatrických diagnóz. Psychiatrická klinika přinesla pacientům Plzeňského kraje mnohem vyšší komfort a vytvořila bezpečné a klidné terapeutické prostředí.