Útulnoff, Milínov

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává tento drobný objekt za citlivé zasazení do krajiny. Porota ocenila zejména snahu respektovat stávající zeleň a umístit objekt na skálu mezi stromy, což určilo jeho základní hmotové řešení. Za vnější formou nezaostává ani prostorově zajímavé vnitřní řešení dispozice založené na hlavní severojižní pohledové ose, která umožňuje výhledy na obě strany pastvin.

Přihlašovatel:                                                          
Farma Moulisových

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Ing. arch. Jan Tyrpekl
Ing. arch. Jaroslav Kejř                                                                                                    

Zhotovitel:                                                              
Ing. arch. Jaroslav Kejř

Investor:                                                                  
Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
Farma Moulisových

Anotace stavby:

Objekt útulny je rozšířením nabídky ubytování penzionu na farmě zabývající se mimo jiné agroturistikou. Nachází se však mimo ni zhruba kilometr od obce Milínov nedaleko vrcholu Sváreč. Pozemek tvoří z velké části skalní převis porostlý vzrostlou zelení. Důraz byl kladen na zachování veškeré zeleně, nebyl tedy pokácen žádný strom. To bylo hlavním aspektem při umisťování objektu. Výhledy se otvírají na jih a sever, to určilo hlavní pohledovou osu. Zatímco jižní pohled je na otevřenou krajinu, severní část bylo nutné kvůli zachování zeleně zúžit. Aby bylo zajištěno větší soukromí od turistické trasy, zvedla se severní část do výšky a vzniklo tak spací patro. Dalším požadavkem bylo umístit saunu, koupací sud a terasy. Tyto drobné prvky reagují na konkrétní topologii a vznikla tak dvouúrovňová terasa nad skálou a sauna s výhledem na pastviny na západní straně. Oba objekty jsou dřevostavby ze systému 2by4.