Paluba Hamburk – revitalizace prostoru u nádraží, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za kvalitní architektonickou a urbanistickou intervenci v prostoru vstupu k hlavnímu nádraží v Plzni. Koncentrace prostorových prvků (stánky, vyhlídková podesta) a funkcí (prodejní stánky, občerstvení, lavičky k posezení, prezentace městských projektů) je promyšleným a zajímavým způsobem komponována. Byť má tato intervence na první pohled, hlavně použitou konstrukcí a materiály, charakter dočasnosti, zapadá přesně do filosofie udržitelnosti.

Přihlašovatel:                                                        
statutární město Plzeň

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Ing. arch. Bohuslav Strejc
Ing. Ondřej Janout
Ing. Jan Běl
projectstudio8 s.r.o.         

Zhotovitel:                                                                           
CUBESPACE s.r.o.
Petr Hirman – stavbyvedoucí                                                  

Investor:                                                                   
statutární město Plzeň

Anotace stavby:

Paluba Hamburk je výsledkem transformace zanedbaného prostranství před vlakovým a autobusovým nádražím v důstojnou bránu do města. Nachází se v místě křížení Šumavské a Nádražní ulice, navazující na nedávno vybudovaný boční vstup do železničního nádraží a zároveň na nástup do nového autobusového terminálu. „Paluba“ dočasně zastává roli provozní a odbavovací budovy autobusového nádraží, s jejímž vznikem v tomto místě v budoucnu počítá, a nabízí tak Plzeňanům i návštěvníkům města elementární zázemí. Proto bylo v daném prostoru zvoleno „pop-up“ řešení s využitím modulární architektury.

„Paluba“ zahrnuje 3 bloky kontejnerových sestav, určených pro turistické informační centrum a prezentaci významných projektů města a kraje, dále pro občerstvení a pro zázemí s městskou mobilitou (odstavy kol, uzamykatelné boxy, prostor pro sdílené koloběžky). Propojení 3. bloků terasou s věží a pobytovými schody navazuje na výstupy z obou nádraží. Věž vytváří významný orientační bod. Oba nižší bloky jsou opatřeny extenzivními zelenými střechami. Kultivované trávníkové plochy doplňuje výsadba stromů.