Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za funkční, záměrně jednoduché a nerušivé doplnění fakultní nemocnice dalším potřebným pavilonem. Objekt definuje zajímavá struktura fasády vyznačující se po celé délce jemnými pruhy. Nesporným kladem je vytvoření klidného atria se zelení, určeného k procházkám pacientů, ozeleněné terasy pro personál či venkovního amfiteátru. Porota rovněž ocenila, že se projekt zabýval působením interiéru, kterému dominují uklidňující barevné plochy.

Přihlašovatel:                             
GEOSAN GROUP a.s.

Projektanti:                                 
Sdružení – K4 a.s. + LT PROJEKT a.s.
Ing. Martin Foral, hlavní inženýr projektu
LT PROJEKT a.s.

Zhotovitel:                                  
Společnost PK – GG + OHL ŽS
GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník projektu)
OHLA ŽS a.s.

Investor:                                      
Fakultní nemocnice Plzeň

Stavba byla z části financována z prostředků Evropské unie.

Anotace stavby:

Jedná se o stavbu pavilonu psychiatrické kliniky v areálu Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín v jihozápadní části areálu jižně od stávajících objektů.

Objekt obsahuje jedno podzemní podlaží z části zapuštěné pod terénem a tři nadzemní podlaží. V I. PP budovy je denní stacionář s návaznými dílnami pro terapii, technické a provozní zázemí budovy. V I.NP jsou umístěny ambulance a akutní lůžková jednotka psychiatrie. Dále je k dispozici pacientům atrium se zelení k procházkám nebo cvičení na čerstvém vzduchu. Ve II.NP je umístěna dětská lůžková jednotka a doléčovací lůžková jednotka. Ve 3.NP je umístěna lůžková jednotka detoxu, lůžková jednotka oddělení závislostí a přednášková místnost se zázemím, ze které je přístup na terasu. Terasa a přednášková místnost slouží především k výuce, tj. je primárně určena pro zdravotnický personál a studenty.