Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za celkový přístup k rekonstrukci nejstarší stavby plaského kláštera. Výrazným počinem bylo zejména odkrytí a zpřístupnění vzácného románského portálu a následné přesunutí barokního portálu, který onen románský roky zakrýval, do interiéru kostela. Kostel je nedílnou součástí celého klášterního komplexu a jeho rekonstrukce vhodně navazuje na zdařilé úpravy okolních objektů.

Přihlašovatel:                                  
Římskokatolická farnost Plasy

Autor architektonického návrhu a projektu:     
Ing. Tomáš Kostohryz

Návazné projektové práce v době nově vzniklých nálezů:                             
Ing. Antonín Švehla
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Zhotovitel:                                       
AKANT ART, v.o.s.
ALBET stavební, s.r.o.

Restaurování portálu:                    
Jan Brada, Tomáš Váňa, Martin  Tamchyna

Restaurování mobiliáře:                
MgA. Helena Jahodová a Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r.o.

Investor:                                           
Římskokatolická farnost Plasy

Stavba byla financována z dotací IROP, města Plasy a Plzeňského kraje.

Anotace stavby:            

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích je nestarší stavbou plaského kláštera. V období 2018 – 2021 byla provedena celková oprava kostela z důvodu velmi špatného stavu fasád, vstupního portálu a mobiliáře kostela. V rámci prací byl odkryt a veřejnosti zpřístupněn vzácný románský portál. Díky pečlivé práci zedníků, štukatérů, restaurátorů a odborných konzultací předních českých odborníků se kostel stal významným středem plaského kláštera.