Nová ulice Na Sudech, Plzeň

Projekt: I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za koncepční vyřešení dopravní situace se zajímavým technickým provedením mostního objektu na železniční dráze. Překvapivě netradiční je umístění mostního pilíře uprostřed silniční okružní křižovatky. Dokonalá koordinace všech profesí a zajištění požadavků v rámci jednotlivých oborů byla bezesporu důležitou součástí celého projektu.

Přihlašovatelé:          
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň
BERGER BOHEMIA a.s.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Plzeň

Projektant:               
SUDOP PRAHA a.s. – autorský dozor – Ing. Petr Vališ
SAGASTA s.r.o. – projektant realizační dokumentace – Ing. Vít Hoznour

Zhotovitel:               
Společnost Plaská – Chrástecká
EUROVIA CS, a.s. – Ing. Adam Kanta – hlavní stavbyvedoucí
BERGER BOHEMIA a.s. – Roman Vynahlovsky – stavbyvedoucí
Swietelsky stavební s.r.o. – Petr Chalupa – stavbyvedoucí

Investoři:                  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň             
statutární město Plzeň, zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně          
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Anotace stavby:

Silnice I/20 je součástí komunikačního systému, jehož cílem je odvést část dopravy mimo centrální oblasti města Plzně. Komunikace II/231 bude na průtah napojena místní komunikací a je do doby vybudování další části průtahu silnice I/20 nahrazovat. Součástí stavby jsou také 3 opěrné zdi, protihlukové stěny, úprava železničního svršku u mostních objektů, veřejné osvětlení, úprava sdělovacích a signálních kabelů dráhy, výstavba chodníků a cyklostezky, vodorovné a svislé dopravní značení. Zajímavým technickým řešením je mostní objekt na železniční dráze, kde je mostní pilíř umístěn uprostřed okružní křižovatky, která slouží pro silniční dopravu.