Soutěžní stavby

Stavby přihlášené do soutěže budou zveřejněny po ukončení přihlašování a formální kontrole projektů.

Harmonogram soutěže:

20. 2. – 29. 3. 2019 Přihlašování projektů
29. 3. – 9. 4. 2019 Formální kontrola přihlášených projektů
10. 4. – 9. 5. 2019 Posuzování staveb porotou, udílení nominací
10. 5. – 31. 5. 2019 Zveřejnění nominací, hlasování veřejnosti, hodnocení nominovaných staveb porotou
12. 6. 2019 Slavnostní galavečer, vyhlášení vítězů