Soutěžní stavby

Harmonogram soutěže:

23. 3. – 21. 5. 2021 Přihlašování projektů
22. 5. – 1. 6. 2021 Formální kontrola přihlášených projektů
2. 6. – 30. 6. 2021 Obhlídka a posuzování staveb odbornou porotou, udílení nominací
1. 7. – 27. 8. 2021 Zveřejnění nominací, hlasování veřejnosti o udělení Ceny veřejnosti, hodnocení nominovaných staveb porotou před udělením titulů a cen
9. 9. 2021 Slavnostní vyhlášení vítězů