Soutěžní stavby

Harmonogram soutěže:

3. 3. – 28. 4. 2023 Přihlašování projektů
29. 4. – 12. 5. 2023 Formální kontrola přihlášených projektů
15. 5. – 21. 6. 2023 Obhlídka a posuzování staveb odbornou porotou, udílení nominací
22. 6. – 27. 8. 2023 Zveřejnění nominací, hlasování veřejnosti o udělení Ceny veřejnosti, hodnocení nominovaných staveb porotou před udělením titulů a cen
7. 9. 2023 Slavnostní vyhlášení vítězů