Soutěžní stavby

Harmonogram soutěže:

29. 3. – 27. 5. 2022 Přihlašování projektů
27. 5. – 3. 6. 2022 Formální kontrola přihlášených projektů
4. 6. – 3. 7. 2022 Obhlídka a posuzování staveb odbornou porotou, udílení nominací
4. 7. – 22. 8. 2022 Zveřejnění nominací, hlasování veřejnosti o udělení Ceny veřejnosti, hodnocení nominovaných staveb porotou před udělením titulů a cen
13. 9. 2022 Slavnostní vyhlášení vítězů