Soutěžní stavby

PŘIHLÁŠENÉ STAVBY

NOMINOVANÉ STAVBY

Harmonogram soutěže:

28. 2. – 19. 4. 2024 Přihlašování projektů
22. 4. – 26. 4. 2024 Formální kontrola přihlášených projektů
29. 4. – 19. 6. 2024 Obhlídka a posuzování staveb odbornou porotou, udílení nominací
20. 6. – 25. 8. 2024 Zveřejnění nominací, hlasování veřejnosti o udělení Ceny veřejnosti, hodnocení nominovaných staveb porotou před udělením titulů a cen
12. 9. 2024 Slavnostní vyhlášení vítězů