Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za náročnou revitalizaci jedné z nejvýraznějších sakrálních památek v našem regionu. Chrámové prostory získaly nejen svou časem zastřenou barevnost a čistotu, ale byly vkusně doplněny o nerušivé drobné stavby či o nové osvětlení zvýrazňující architektonické detaily. Nelze opomenout ani restaurovaná umělecká díla, která získala opět svou původní jiskru a přesvědčivost.

Přihlašovatel:                                                         
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Ing. arch. Jan Soukup
Ing. arch. Jan Trčka
Ing. Antonín Švehla

Na projektu spolupracovali:                                 
Michal Soukup
Miroslav Hajný, DiS.
Mgr. Bc. Viktor Šmolík

Zhotovitel:                                                               
Stavební část:
Stavitelství ŠMÍD s.r.o.
Stanislav Šmatlák, stavbyvedoucí
Restaurátorská část:
Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r.o.
varhanářská dílna Kánský-Brachtl

Investor:                               
Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje, ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím IROP.

Projekt byl podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje.

Anotace stavby:     

Gotická katedrála sv. Bartoloměje ze 14. a 15. století je nejatraktivnější památkou města Plzně a její silueta s věží je neodmyslitelnou součástí městského panoramatu. Vnější plášť byl v 90. letech kompletně zrekonstruován, ale její interiér stále nesl stopy všech dějinných zvratů za posledních 100 let. Projekt revitalizace měl za úkol kompletní obnovu vnitřního prostoru, včetně veškeré umělecké výzdoby, mobiliáře a technického vybavení.