Bytový dům Jetelová, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za citlivé osazení novostavby bytového domu na místo nevyužívaného objektu na rozhraní zástavby rodinných a bytových domů. Svým pojetím a objemem danému prostoru nedominuje, spíše představuje vilový objekt s jednoduchými, ale kvalitními architektonickými detaily. Černobílá fasáda vnáší do území noblesu a klid.

Přihlašovatel:                                                                      
MDZZ – Jetelová s.r.o.

Autor architektonického návrhu a projektu:                 
Ing. arch. Radek Dragoun

Zhotovitel:                                                   
DROBIL – STAVITELSTVÍ s. r. o.
TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

Investor:                                                      
MDZZ – Jetelová s.r.o.

Anotace stavby:

Stavba bytového domu nahradila opuštěnou a zdevastovanou budovu jídelny z 60.let. Nová hmota nedominuje okolí, nevytěžuje místo a nechová se bezohledně s cílem maximalizovat. Naopak výškové a půdorysné řešenı́ doplňuje okolnı́ vilovou zástavbu a blok bytových domů. Prostorové řešenı́ v kombinaci s velkorysou schodišťovou halou je podtrženo kvalitním detailem a použitými materiály.