Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu – Areál hospodářského dvora, tvrz Bělá nad Radbuzou

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za záchranu chátrajícího objektu stodoly, která je součástí bývalého hospodářského dvora. Kompletní využití velkého objemu objektu nabízí prostor pro volnočasové aktivity společenského, sportovního a kulturního charakteru s kapacitou 500 účastníků. Rekonstrukce zachovává v exteriéru původní hmotu a ráz objektu, interiér sálového typu je zásadně definován kvalitně provedenou dřevěnou krovovou konstrukcí.

Přihlašovatel:                      
město Bělá nad Radbuzou

Autor návrhu a projektu:   
Ing. Milan Šraml

spolupráce:
Ing. arch. Veronika Kolářováa SPEKTRA PRAHA spol. s r.o.

Zhotovitel:                           
Stavimperk s.r.o.
Josef Pták, vedoucí stavby

Investor:                               
město Bělá nad Radbuzou

Stavba byla spolufinancována z dotačního programu MMR – Program 11708 „Podpora revitalizace území“.

Anotace stavby:     

V rámci projektu: „Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu – Areál hospodářského dvora, tvrz Bělá nad Radbuzou“ prošel jako první rozsáhlou rekonstrukcí nevyužívaný a chátrající objekt původní stodoly. Zároveň proběhly i úpravy terénu a bezprostředního okolí. Ve stávající podobě nabízí městská stodola s kompletním sociálním zařízením všestranné využití pro volnočasové aktivity i akce společenského, sportovního a kulturního charakteru, s kapacitou až 500 účastníků. Z již realizovaných akcí: country festival, pouť, 900. výročí města, výstavy obrazů a fotografií, přednášky, kulinářské akce, oslava osvobození, hudební a divadelní programy.