O soutěži

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje si klade za cíl seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury Plzeňského kraje a podpořit kvalitní komplexní realizace, od architektonického pojetí až po řemeslný detail.

Vyhlašovatelem soutěže je Plzeňský kraj ve spolupráci se statutárním městem Plzeň, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Obcí architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Soutěžit o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 mohou stavební díla uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a realizovaná na území Plzeňského kraje (bez ohledu na místo registrace realizátorských subjektů).

Jak se do soutěže přihlásit:

Seznamte se s podmínkami soutěže a stáhněte si přihlášku.

Vyplněnou přihlášku včetně kompletní dokumentace je třeba doručit v elektronické podobě na emailovou adresu [email protected], a to nejpozději do 19. dubna 2024.

Udělované ceny:

Titul Stavba roku Plzeňského kraje
Cena poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti