O soutěži

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje si klade za cíl seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury Plzeňského kraje a podpořit kvalitní komplexní realizace, od architektonického pojetí až po řemeslný detail.

Vyhlašovateli soutěže jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji. Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Baxy.

Soutěžit o titul Stavba roku Plzeňského kraje mohou stavební díla uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a realizovaná na území Plzeňského kraje (bez ohledu na místo registrace realizátorských subjektů).

Jak se do soutěže přihlásit:

Seznamte se s podmínkami soutěže a stáhněte si přihlášku.

Vyplněnou přihlášku včetně všech příloh je třeba doručit na adresu organizátora soutěže.

Uzávěrka přihlášek a termín dodání kompletní dokumentace organizátorovi soutěže je 29. 3. 2019 do 15.00 hodin.

Udělované ceny:

Titul Stavba roku Plzeňského kraje
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti