O soutěži

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje si klade za cíl seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury Plzeňského kraje a podpořit kvalitní komplexní realizace, od architektonického pojetí až po řemeslný detail.

Vyhlašovateli soutěže jsou Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Krajskou hospodářskou komorou v Plzeňském kraji, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obcí architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové, primátora města Plzně Martina Baxy a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Soutěžit o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 mohou stavební díla uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a realizovaná na území Plzeňského kraje (bez ohledu na místo registrace realizátorských subjektů).

Jak se do soutěže přihlásit:

Seznamte se s podmínkami soutěže a stáhněte si přihlášku.

Vyplněnou přihlášku včetně kompletní dokumentace je třeba doručit v elektronické podobě na emailovou adresu ingrid@maxevent.cz, a to nejpozději do 21. května 2021.

Udělované ceny:

Titul Stavba roku Plzeňského kraje
Cena poroty
Cena hejtmanky Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti