Stavba roku Plzeňského kraje 2019

17. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 18. února 2020 vyhlásili hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Baxa a předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji Petr Chvojka.

Do soutěže se mohou přihlašovat stavební díla uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v roce 2019. Přihlášku může podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník stavby, a to vždy se souhlasem jejího autora a vlastníka.

Uzávěrka přihlašování je 27. března 2020 v 15:00.

Podmínky soutěže a přihláška ke stažení

Partnerem soutěže je už druhým rokem společnost EUROSOFTWARE s.r.o.

Podívejte se na stavby oceněné v loňském ročníku nebo na videa vloni nominovaných staveb.

Paralelně probíhá soutěž o Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2019, kterou vyhlašuje Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň dle samostatných podmínek.