Hasičská zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za výrazný a překvapivý architektonický počin. Dřevěná stavba citlivě rozdělená do několika hmot na první pohled hasičskou zbrojnici nepřipomíná. Netradičně zvolený materiál však pomohl stavbu vhodně začlenit do lokality, sušící věž vytváří novou dominantu místa. Hasiči v Nahém Újezdci získali nové prostory tvořící nejen zázemí zásahové jednotky, ale také pro možné rozvíjení sportovních zájmů nejmenších hasičů a místních obyvatel.

Přihlašovatel:                      
obec Chodský Újezd

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Filip Klozar,  Jan Havel
inu architekti s.r.o. Praha

Zhotovitel:                           
PALIS Plzeň, spol. s r.o.  
Ing. Jaromír Eisman
TDI Václav Holý, VA stavební s.r.o.  

Investor:                               
obec Chodský Újezd

Stavba byla spolufinancována z individuální dotace ORR 2019: „Chodský Újezd – Novostavba hasičské zbrojnice v obci Chodský Újezd části Nahý Újezdec“, z dotace Ministerstva vnitra – generální ředitelství HZS ČR a Plzeňského kraje.

Anotace stavby:

Novostavba hasičské zbrojnice v Chodském Újezdě se stala dominantou místní části Nahý Újezdec. Její výstavba úzce souvisí s existencí hasičů v obci Nahý Újezdec, kteří v původních podmínkách měli velice omezené možnosti, jak s výjezdy (dlouhé časy výjezdů), tak s uskladněním speciální techniky na zimu. Díky prostorám nové hasičské zbrojnice je možné rozvíjet sportovní zájmy nejmenších hasičů a místních obyvatel, což bez vybudované základny nebylo možné. Nové zázemí je neméně významné pro zajištění práce velice potřebné hasičské zásahové jednotky obce.