Oceněné stavby 2019

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019

Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým kvalitám – výrazně překonává měřítko regionu.
(v kategorii Novostavby budov)

Lokalita Bolevec

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za originální schéma zástavby a výrazově čistou soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí.
(v kategorii Stavby pro bydlení)

Cena veřejnosti

Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň

Cena poroty

Knihovna města Spálené Poříčí

Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za doplnění nové stavby do celkového kontextu historické zástavby v centru obce a rovněž za citlivě řešený interiér.

Čestné uznání poroty

Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za nápadité řešení zahrady mateřské školy, která má nejlepší předpoklady rozvíjet vnímání nejmladší generace a vzdělávat ji.

Cena hejtmana Plzeňského kraje

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává především za invenční technické řešení rekonstrukce historického mostu a za doplnění atraktivní lávky zvyšující průchodnost územím.

Cena primátora města Plzně

Bytový dům Sylván, Plzeň

Cenu primátora města Plzně získává za soudobý vstup do lokality a vytvoření nové vrstvy obytné zástavby Vinic a Sylvánu, za přesvědčivou architektonickou formu a doplnění obytné části o parkově upravený vnitroblok.

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji

Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň

Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává pro sílu své formy, výrazovou pestrost, a rovněž za své obytné kvality.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Bytový dům Papírnická, Plzeň

Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví získává za soudobě řešený obytný celek, který směrem k řece otevírá nejen soukromé prostory bytů, ale i poloveřejný prostor terasy a vnitrobloku.