Bytový dům Sylván, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za realizaci výjimečného konceptu otevřeného bloku s výraznou vertikálou v architektonicky čistých formách. Dům s evidentně nízkými investičními náklady a pohledově různorodými fasádami s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků tvoří kvalitní svorník mezi panelovými domy a bytovou výstavbou z přelomu tisíciletí. Má zároveň potenciál iniciovat ve svém sousedství vznik další kvalitní současné architektury pro bydlení.

Přihlašovatel:

PLZEŇSKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o.

PRO-STORY s.r.o.

Autor architektonického návrhu:

Ing. arch. Jiří Zábran

Ing. arch. Patrik Novák

Projektant:

PRO-STORY s.r.o.

Zhotovitel: 

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Investor:

PLZEŇSKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o.

Anotace stavby:

Bytový dům na Sylvánu stojí na hranici nižší bytové zástavby a vyšších panelových domů na Vinicích. Soubor je tvořen L domem a věží. Výraz domu není založený na barevném řešení, ale na pravidelném rastru jednoduchých prvků a oken. Dům je zajímavý právě tím, že bylo dosaženo silného architektonického výrazu při použití základních stavebních elementů. Kompozici doplňuje parkové řešení vnitrobloku.