Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za originální návrh a přesvědčivou realizaci administrativní budovy. Objekt do různorodé zástavby na hraně Borských polí vnáší nevšední architektonickou i urbanistickou kvalitu. Vyniká zejména pojednáním fasádního pláště s kovovými lamelami, na několika místech prolomeného ostrovy zeleně. Kolem nich jsou v interiéru soustředěny odpočinkové zóny. Porota oceňuje rovněž kultivované pojednání a prostupnost prostoru obklopujícího budovu, včetně parkoviště s travnatými pásy.

Přihlašovatel:

Konplan s.r.o.

BERGER BOHEMIA a.s.

Autor architektonického návrhu:

Ing. arch. Jiří Zábran

PRO-STORY s.r.o.

Generální projektant: 

Ing. Jiří Kott, Ph.D.

Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: 

BERGER BOHEMIA a.s.

Investor:

Konplan s.r.o.

Anotace stavby: 

Administrativní budova firmy Konplan je novou dominantou v Plzni na Borských polích. Klasický trojtakt s vnitřním jádrem a pracovišti po obvodě má unikátní fasádu. Jde o perforované lamely, které jsou natočené proti slunci. Přísný kovový rastr narušují zelené ostrovy. Ty mají zároveň vazbu na interiér. Okolo těchto travnatých oáz se soustřeďují odpočinkové zóny. Celkově přísná fasáda je ještě odlehčena oblými prvky recepce a jídelny.