Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zachování urbanistického kontextu a za výrazově i materiálově netradiční řešení vymezující se vůči často banálnímu, kašírovanému pojednání fasád zateplovaných domů. Novostavba členěním své hmoty odkazuje na dvojici starších domů, jež nahradila, avšak do ulice zformované v závěru 19. století vnáší současné tvarosloví. Překvapuje rozdílnými tvářemi – uzavřené průčelí s rastrem „syrových“ cortenových desek, které se stávají elementárním dekorem svého druhu, výrazně kontrastuje se světlou a členitou dvorní fasádou.

Přihlašovatel:

PRO-STORY s.r.o.

Autor architektonického návrhu:

Ing. arch. Jiří Zábran

Projektant:

Ing. Josef Houška

PRO-STORY s.r.o.

Zhotovitel: 

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

Investor:

soukromý investor

Anotace stavby:

Bytový dům v Plzni na Slovanech v Radyňské ulici nahradil dva demolované domy, které jsou však ve hmotě novostavby stále rozeznatelné. Při návrhu byl kladen důraz na severní uliční fasádu, kam je orientovaná krytá pavlač a schodiště. Přísně pravidelný rytmus fasády tvoří děrované plechy z materiálu corten, jejichž patina má svůj důvod. Dům se nachází v části města, kde staré domy velmi trpí pod polystyrenovým obkladem a kde se vytrácí detail starých fasád. Jižní vnitrobloková fasáda domu je kontrastní k uliční fasádě a rozjasňuje svým optimismem pobytovou zahradu.