Knihovna města Spálené Poříčí

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za naprosto přirozenou urbanistickou i hmotovou intervenci do historické části obce. V zadním traktu severní strany náměstí vyniká novostavba knihovny, navazující na rekonstruovaný domek z 19. století jak prostorově, tak i co do své archetypální formy podlouhlého stavení se sedlovou střechou. Porota si cení rovněž otevřeného a vzdušného podkrovního prostoru. Město touto realizací naplňuje svůj cíl soustředit veřejné funkce i život obyvatel do svého centra.

Přihlašovatel:

Město Spálené Poříčí

Projektant:

Ing. Zdeněk Calta

ZC projekty s.r.o.

Zhotovitel: 

Miroslav Škarda

Investor:

Město Spálené Poříčí

Anotace stavby:

Knihovna ve Spáleném Poříčí se nachází v centru města v městské památkové zóně. Jedná se o jednopodlažní budovu se sedlovou střechou a podkrovím. Přízemí je s podkrovím spojeno výtahem. Na budovu knihovny navazuje domek z 19. století, který byl rekonstruován a vzniklo zde komunitní centrum. V přízemním podlaží nové knihovny se nachází kromě samotných knih výpůjční pult a prostor vhodný k pořádání vzdělávacích a kulturních akcí. V podkroví pak najdeme druhou část knižního fondu, útulný prostor pro nerušené posezení s knihou a galerii.