Bytový dům Papírnická, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou formu i provozní řešení budovy, a rovněž za uvažované pěší vazby vedoucí přes poloveřejný prostor. Výraznou hodnotou objektu je klidné nádvoří se vzrostlými stromy, oproštěné od parkování díky situování parkovacích míst do severního křídla objektu. Vnitroblok byl navíc otevřen k řece velkorysou společnou terasou. Přes nesporné kvality lze domu vytknout jistou mohutnost patrnou převážně z dálkových pohledů a výrazné měřítko vůči řece a jejím nábřežním prostorům.

Přihlašovatel:

BC Real, a.s.

Autor architektonického návrhu:

Ing. arch. Jiří Zábran

Ing. arch. Tereza Nová

Ing. arch. Patrik Novák

Projektant:

PRO ARCH PLZEŇ spol. s r.o.

Zhotovitel: 

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

Investor:

BC Real, a.s.

Anotace stavby:

Bytový dům u papírenské lávky je bezesporu hmotovým experimentem a přejímá některé myšlenky Dánské architektonické scény.  Svojí velikostí tvoří celý jeden ucelený blok. Tento blok je seříznutý směrem k řece a má tři velké průrazy. Tam kde je výhled na řeku, je jeho fasáda zvlněná a zjemněná dřevem. Hlavním přínosem tohoto domu je plné vyparkování uvnitř domu a plnohodnotný vnitroblok pro stromy.