Odborná porota

V odborné porotě soutěže Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2019 zasedají:

Ing. arch. Miloslav Bokota – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. Milan Froněk – na návrh Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – na návrh Obce architektů
Ing. arch. Aleš Kubalík – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. arch. Miloslav Michalec – na návrh Krajského úřadu Plzeňského kraje
Ing. arch. Edita Míková – na návrh Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jaromíra Škublová – na návrh České komory autorizovaných inženýrů a techniků

Změna jmenného složení poroty vyhrazena.

Jednotlivé přihlášené stavby jsou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

  • architektonický výraz stavby a její začlenění do prostředí
  • celkové prostorové a funkční řešení díla od koncepce po detail
  • kvalita provedení stavby, náročnost řešení, koordinace a zvládnutí detailů
  • další přínos stavby (technická invence zejména v kategorii D, mimořádnost řešení, veřejná prospěšnost apod.)