Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za stavebně i koordinačně náročnou realizaci a jedinečnost technologie spočívající v otočení ocelové konstrukce kolem své podélné osy. Výměna nýtované konstrukce z počátku 20. století za soudobé ocelové řešení, jež svým tvarem navazuje na historický most, výrazně zlepšila parametry železniční trati. Dynamicky tvarovaná lávka přimknutá k mostním obloukům navíc zajistila chybějící a bezpečné propojení obou břehů Hracholuské přehrady pro pěší a cyklisty.

Přihlašovatel:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

SMP CZ, a.s.

Projektant:

TOP CON SERVIS s.r.o.

Ing. Libor Marek – hlavní inženýr projektu

Zhotovitel: 

Společnost SMP – MCE – Pňovany – Bezdružice:

SMP CZ, a.s.

MCE Slaný s.r.o.

Investor:

Správa železnic, státní organizace

Plzeňský kraj

Anotace stavby:

Železniční most v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice převádí jednokolejnou neelektrifikovanou regionální trať přes vodní tok Hracholuské přehrady na řece Mži. Komplexní rekonstrukce odstranila nevyhovující stavební a technický stav mostu, přispěla ke zvýšení přechodnosti a prostorové průchodnosti, umožnila zvýšení traťové rychlosti na mostě a zkrácení jízdní doby pro cestující.