Lokalita Bolevec, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za spojení současných aspektů bydlení s tradičním hmotovým pojetím a funkčním urbanistickým řešením. Porota vyzdvihuje zejména prostorové uspořádání celého souboru, v němž se podařilo nahradit nevzhledné protihlukové stěny, požadované v původním konceptu, zděnými ploty a stěnami samotných domů, přisazených k hranicím pozemků. Porota oceňuje i kontextuální formu jednotlivých staveb reflektující stávající historickou část okraje města.

Přihlašovatel:

projectstudio8 s.r.o.

Autor architektonického návrhu a projektu:

projectstudio8 s.r.o.

Ing. arch. Bohuslav Strejc

Ing. Ondřej Janout

Ing. Jan Běl

Martin Onačila DiS.

Zhotovitel: 

Blustery s.r.o.

Investor:

Blustery s.r.o.

Anotace stavby:

Řešení nové lokality, etapy č.1, je navrženo pro bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou. Cílem projektu je oživit tradiční model vesnické zástavby, která navazuje na stávající historickou zástavbu. Stavby umístěné na hranici pozemku lépe využívají pozemek a poskytují zahradě intimitu, kterou solitérní zástavba rodinných domů nemůže poskytnout. Kouzlo starých usedlostí a statků ukazuje, že tradiční vesnická forma zástavby s klidným, tichým dvorem je dobře použitelná i v současnosti. Dům umístěný na hranici tvoří částečně plot a tak si sousedé nekoukají pod nos. Tato urbánní forma je uplatněna hlavně v místě u rušné komunikace. Dispozičním řešením, střídáním prvků stěny a štítu domu nahrazujeme protihlukovou 3,5 metrů vysokou stěnu, která by jinak v území musela vzniknout. Ta by nenávratně poškodila vazby v území, vytvořila tak ghetto a nepříjemný pocit periferie kdesi u dálnice.