Oceněné stavby 2022

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022

Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 je udělen za realizaci architektonicky i funkčně vytříbené stavby. Významný prvek představuje barevné pojetí interiéru, které je do detailu dotažené použitým mobiliářem i doplňky.

Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 je udělen za navrácení této plzeňské památce chuti do života a podoby její největší slávy, kterou můžeme po náročných stavebních a restaurátorských prací náležitě ocenit.

Rezidence Hradišťská, Plzeň – Slovany

Titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělen za návrh a realizaci kvalitního bytového domu, kde bylo pečlivě dbáno na každý detail. Nápadité spojení jednotlivých materiálů a struktur dalo vznik jednotnému a výraznému celku.

Cena veřejnosti

Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni

Cenu veřejnosti získala Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni za nejvyšší počet hlasů v internetovém hlasování.

Cena poroty

Semlerova rezidence, Západočeská galerie v Plzni

Cena poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za kvalitní a chvályhodnou obnovu kulturní památky, zachování historického odkazu architektů Loose a Kulky a zpřístupnění objektu široké veřejnosti.

Čestné uznání poroty

Bytový dům pro seniory, Plzeň

Čestné uznání poroty je uděleno za citlivé a zdařilé provedení stavby, která vhodně reaguje na kontext okolí. Uspořádání jednotlivých hmot i použitých materiálů určuje výraznou a žádoucí intimitu nabízeného bydlení.

Rodinný dům Bručná, Plzeň

Čestné uznání poroty je uděleno za vysoce kvalitní návrh rodinného domu, užití principů moderní architektury a celkové komplexní řešení realizace včetně interiéru i zahrady.

Sportovní hala města Plzně – Krašovská

Čestné uznání poroty je uděleno za moderně a funkčně pojatou sportovní stavbu, které nechybí architektonická lehkost a zároveň určitá materiálová surovost. Všechny prvky jsou ideálně nakombinovány do jednoho celku.

Cena hejtmana Plzeňského kraje

Dům U Tří růží

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za záchranu a obnovu historicky cenného objektu. Výrazná rekonstrukce, opravdu tak říkajíc od podlahy, kladla vysoké nároky na řemeslnou profesionalitu i studium historických souvislostí.

Cena primátora města Plzně

Bytové domy Světovar, Plzeň, Sladová ulice

Cena primátora města Plzně je udělena za soudobý architektonický přístup k návrhu i realizaci a vytvoření jedinečné obytné struktury v Plzni na Slovanech.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

TechTower Plzeň Světovar

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je udělena za příkladnou rekonstrukci brownfieldu, zahrnující část bývalého pivovaru, na nejmodernější centrum výzkumných pracovišť.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví 

Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, Plzeň

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za náročnou rekonstrukci a modernizaci tramvajového depa za plného provozu na moderní tramvajový areál, který nerušivě doplňuje plzeňskou čtvrť Slovany z poloviny 20. století.