TechTower Plzeň Světovar

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za následováníhodnou rekonstrukci památkově chráněných objektů v areálu bývalého pivovaru Světovar. Podařilo se zde najít potřebnou funkční náplň a tím část areálu uvést opětovně do života. Objekt s bývalou vodárenskou věží je modernizován se zaměřením na výzkumnou činnost.  Pro nově vkládané funkce bylo efektivně využito stávajících prostor s maximální snahou o zachování historických prvků a konstrukcí. Zajímavý a překvapivý prvek, který se podařilo v objektu umístit, představuje zkušební bazén pro testování ponorek.

HLASOVAT PRO STAVBU

Přihlašovatel:                                             
Statutární město Plzeň

Autoři architektonického návrhu:             
Akad. arch. Milan Varvařovský
MgA. Tereza Varvařovská                                                                                          

Projektant:                                                  
OBERMEYER HELIKA a.s.

Zhotovitel:                                                  
„Společnost GEOSAN + POHL cz – DRONET“
GEOSAN GROUP a. s. – vedoucí společník
Ing. Lukáš Dušta – hlavní inženýr projektu
POHL cz, a.s.

Investor:                                                     
Statutární město Plzeň

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z OP PIK 2014-2020, prostřednictvím nástroje ITI PMO

Anotace:     

Rekonstrukce památkově chráněných objektů bývalého pivovaru z počátku 20. století s přilehlým prostranstvím původního pivovarského areálu Světovar, kde do hlavní budovy byla umístěna funkční náplň TechTower pro výzkumnou činnost včetně kancelářských ploch, jednacích a konferenčních sálů, laboratoří, dílen a zkušebního bazénu pro testování ponorek. Objekt vily byl rekonstruován pro provoz dětské skupiny 24 dětí včetně kancelářských prostor a venkovního hřiště s herními prvky.