Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za komplexní rekonstrukci a revitalizaci areálu tramvajové vozovny, která zásadním způsobem zvyšuje standard pro servis, údržbu a odstav tramvají. Architektonicky zajímavý prvek představuje uvozující administrativní objekt, který svým výrazem i barevností celek adekvátně doplňuje. Neopomenutelným kladem celého řešení je realizace extenzivní zelené střechy. Přestože se jedná o velkou hmotu haly, areál se z pohledu ze Slovanské aleje tváří úměrně a nerušivě.

HLASOVAT PRO STAVBU

Přihlašovatel:          
„Společnost Vozovna Slovany“ ve složení:
Metrostav a.s.
BERGER BOHEMIA a.s.
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

Projektanti:              
METROPROJEKT Praha a.s.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.               

Zhotovitel:               
„Společnost Vozovna Slovany“ ve složení:
Metrostav a.s.
Ing. Michal Tulpa – vedoucí projektu
Ing. Miroslav Záhoř – stavbyvedoucí
BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Petr Holba – stavbyvedoucí
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika
Ing. Petr Bron – stavbyvedoucí

Investor:                   
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Spolufinancováno z Operačního programu Doprava, typ projektu: Městská doprava – Tramvaje

Anotace:

Komplexní rekonstrukce a revitalizace areálu tramvajové vozovny v Plzni na Slovanech, zahrnující demolice původních objektů a následné vybudování staveb objektů hal, provozních budov, tramvajových tratí s trolejovým vedením, komunikací, skladových a parkovacích ploch včetně přeložek inženýrských sítí a nových přípojek.