Bytové domy Světovar, Plzeň, Sladová ulice

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za komplexní urbanistický a architektonický návrh obytného bloku. Projekt urbanisticky vhodně navazuje na kvalitní blokovou strukturu a výškovou hladinu Slovan. Výraz zástavby vytváří charakter této nové obytné části města. Je kladen důraz na užití kvalitních materiálů a na zapojení občanské vybavenosti v parteru, vstupní partie do domů mají individuální výraz i nápaditou vlastní informační grafiku. Dispozice využívají vhodným způsobem zapuštěné lodžie, skýtající intimní prostor pro obyvatele nových bytových domů.

HLASOVAT PRO STAVBU

Přihlašovatel:          
BC Real, a.s. 

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Ing. arch. Jiří Zábran
Ing. Josef Houška
PRO-STORY s.r.o.

Zhotovitel:               
PRESTOL holding, a.s.

Investor:                  
BC Real, a.s. 

Anotace:

Bytový soubor tvoří dva objekty. Návrh domů vychází z územní studie zpracované na areál Světovar. Jednalo se o původní průmyslový areál s kancelářemi a dílnami určený k přestavbě. Návrh domů navazuje na klasický blokový urbanismus původních Slovan.