Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za obnovu největší české synagogy a využití potenciálu židovské kultury ve městě. Celý projekt zlepšil technický stav památky a skvěle se vypořádal s restaurováním interiéru, který získal znovu lesk z dob největší slávy. Správným počinem bylo vybudování hydraulicky zvedaného podia v podlaze. V rámci prací došlo rovněž ke komplexní a citlivé rekonstrukci Rabínského domu, který byl navrácen k původnímu životu, včetně zcela nové mikve.

HLASOVAT PRO STAVBU

Přihlašovatelé:                    
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
Kypta-Stavoservis s.r.o.
Židovská obec Plzeň

Autor návrhu a projektu:  
Ing. arch. Jan Soukup
Ing. Antonín Švehla

Spolupracovníci:                 
Alena Krpatová 
Michaela Pelešková
Ing. arch. Marek Marovič
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.

Zhotovitelé:                         
Kypta-Stavoservis s.r.o. / stavební práce
RE s.r.o. / restaurátorské práce

Investor:                              
Židovská obec Plzeň

Spolufinancováno z programu IROP/ Specifický cíl 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Anotace:     

Projekt rekonstrukce Velké synagogy z let 2019-2022 se zabýval převážně obnovou interiéru, ale zahrnul i celkovou opravu Rabínského domu a přilehlého dvora. Podstatné práce na synagoze zahrnovaly pečlivou obnovu vnitřních maleb, náročné restaurování vnitřního vybavení, elektroinstalaci a pořízení nového osvětlení. Vzhledem k velkému množství kulturních akcí, které se zde pořádají, bylo vybudováno hydraulicky zvedané podium v podlaze.