Semlerova rezidence, Západočeská galerie v Plzni

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za obnovu unikátního interiéru a záchranu odkazu jednoho z předních architektů počátku 20. století Adolfa Loose a jeho žáka Heinricha Kulky. Náročná obnova dispozice i jednotlivých prvků interiéru dala vyniknout originálnímu prostorovému uspořádání místností i Loosovu záměru materiálově i hmotově jedinečného pojetí mobiliáře. Na celkové kladné působení stavby má samozřejmě vliv rovněž citlivá obnova fasády, okenních a dveřních otvorů či souvisejícího pozemku. Výrazným počinem je zpřístupnění objektu veřejnosti, vytvoření návštěvnického centra a kavárny.

HLASOVAT PRO STAVBU

Přihlašovatel:          
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace

Autor architektonické studie:                                    
Ing. arch. Radek Dragoun

Projektanti:              
Ing. arch. Tomáš Šantavý
Ing. arch. Svatoslav Hladník
Ing. Hana Luštická
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s  r. o.

Projekt soudobého interiéru včetně dispozice a drobných úprav:
Ing. arch. Jaromír Veselák
Ing. arch. Jan Toman   

Autor expozice:
Ing. arch. Petr Domanický                                                                                  

Zhotovitel:                
SILBA-Elstav s.r.o.
Martin Pavlenda – stavbyvedoucí

Investor:                  
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace

Spolufinancováno z prostředků Plzeňského kraje a IROP

Anotace:     

Semlerova rezidence na Klatovské třídě č. 110 v Plzni patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě. Historický bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových byl v letech 1933–1934 vestavěn do původního bytového domu. Vznikl na základě konceptu Adolfa Loose z roku 1932, který do podoby projektu rozpracoval Loosův žák a někdejší spolupracovník Heinrich Kulka. Celý objekt je kulturní památkou ČR a také patří do mezinárodní sítě ICONIC HOUSES, která soustřeďuje výjimečné stavby světových architektů 20. století.