Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za vkusné, účelné a architektonicky zdařilé řešení stavby. Výraz fasády nemá snahu dominovat či strhávat pozornost, naopak citlivě respektuje již realizované části kampusu. Interiér zaujme, pro orientaci důležitým, barevným pojetím, což se v celku projeví v ústřední schodišťové hale výrazným výtvarným efektem měnících se barev zábradlí jednotlivých podlaží. Špičkově vybavené učebny, laboratoře i doplňkové prostory – např. menza či buňky pro samostudium – vytváří moderní a podnětné prostředí budoucím lékařům.

HLASOVAT PRO STAVBU

Přihlašovatelé:                               
VPÚ DECO PRAHA a.s., ateliér pozemních staveb
GEMO a.s.
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Autoři návrhu a projektu:             
Ing. arch Anna Nesvadbová
Ing arch. Jan Janoušek
Ing. arch. Kateřina Mašková

Hlavní inženýr projektu:               
Ing. Pavel Brázda, Ph.D.
VPÚ DECO PRAHA a.s., ateliér pozemních staveb

Zhotovitel – realizační tým:          
Ing. Miloslav Bouda
Ing. Petr Kráčmar
Ing. Lukáš Adámek
GEMO a.s.

Investor:                                          
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Spolufinancováno z:

  • projektu OP VVV – Dobudování vzdělávací infrastruktury – UniMec II. etapa
  • akce UK – LFPL – Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMec, programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Anotace:

V roce 2012 začala výstavba kampusu Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy. Na 1. etapu navázala v roce 2019 etapa druhá – výstavba hlavní budovy kampusu. Po jejím dokončení v roce 2022 se do ní přestěhovala všechna zbývající neklinická pracoviště fakulty (s jedinou výjimkou Ústavu tělesné výchovy).

Tím se po 77 letech od založení fakulty splnil dávný sen mnoha generací – koncentrovat provoz fakulty na jednom místě, do jednoho kampusu v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň.