Odborná porota

V odborné porotě soutěže Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2019 zasedají:

Ing. arch. Miloslav Bokota – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. Milan Froněk – na návrh Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – na návrh Obce architektů
Ing. arch. Aleš Kubalík – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. arch. Miloslav Michalec – na návrh Krajského úřadu Plzeňského kraje
Ing. arch. Edita Míková – na návrh Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jaromíra Škublová – na návrh České komory autorizovaných inženýrů a techniků

 

Změna jmenného složení poroty vyhrazena.