Odborná porota

V odborné porotě soutěže Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2019 zasedají:

Ing. Milan Froněk – Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Ing. arch. Karel Hanzlík – autor vítězné stavby v předchozích ročnících soutěže
Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – Obec architektů
Ing. arch. Aleš Kubalík – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. arch. Miloslav Michalec – Krajský úřad Plzeňského kraje
Ing. arch. Edita Míková – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jaromíra Škublová – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

 

Změna jmenného složení poroty vyhrazena.