Přihláška a podmínky soutěže

Podmínky soutěže

Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2018 (pdf)

Přihláška

Přihlášku ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

Přihlášku může podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník stavebního díla.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 29. 3. 2019 do 15.00 hodin. Přihlášky včetně požadované dokumentace musí být doručeny do 15 hodin na adresu administrátora soutěže:

PJ event s.r.o.
V Aleji 637/29
321 00 Plzeň

IČ: 06516980
DIČ: CZ 06516980

Povinné přílohy přihlášky jsou specifikovány v podmínkách soutěže.