Přihláška a podmínky soutěže

Podmínky soutěže

Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 (pdf) – budou zveřejněny po vyhlášení soutěže

Přihláška

Přihláška ke stažení

Přihlášku může podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník stavebního díla.

Povinnými přílohami přihlášky jsou údaje o stavbě a tvůrčím týmu, fotografie a další dokumentace stavebního díla, specifikované v podmínkách soutěže.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 27. 3. 2020 v 15 hodin. Přihlášky včetně příloh musí být doručeny na adresu organizátora soutěže: ingrid@pj-event.cz

Kontaktní osoba a adresa organizátora soutěže