Přihláška a podmínky soutěže

Podmínky soutěže

Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2023 (pdf) 

Přihláška

Přihláška ke stažení (doc)

Přihlášku může podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník stavebního díla.

Povinnými přílohami přihlášky jsou údaje o stavbě a tvůrčím týmu, fotografie a další dokumentace stavebního díla specifikované v podmínkách soutěže.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 19. 4. 2024. Přihlášky včetně kompletní dokumentace musí být doručeny v elektronické podobě na emailovou adresu: [email protected].

Kontakty