Ing. arch. Edita Míková

Pochází z Rokycan. Po absolvování tamního všeobecného gymnázia byla přijata na Fakultu architektury ČVUT v Praze, kterou ukončila v roce 2001.

První zaměstnání získala v projekční kanceláři AIP Plzeň, dále spolupracovala s Městským úřadem v Rokycanech v pozici městského architekta.

V současné době je součástí kolektivu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, kde pracuje v oddělení stanovisek.