Doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka

1970–1976 ČVUT, Fakulta stavební, obor Architektura
1976–1979 AVU, obor Architektura
1980–1986 vlastní architektonická kancelář Antverpy (Belgie)
1986–2011 architekt a urbanista města Kortrijk a svazu měst a obcí regionu Kortrijk (Belgie, Provincie West-Vlaanderen)
1989–2000 tajemník Svazu vlámských urbanistů
2000–dosud předseda Komise pro architekturu a urbanismus ve městech: Deerlijk, Kuurne, Lendelede, Zwevegem / Harelbeke, Menen, Wortegem-Petegem
2011–dosud vlastní atelier Delmulle2Klokočka (architektura + urbanismus)
2011–dosud práce na doktorátu s tématem “Transferia a jejich vliv na městské struktury”
2012–dosud atelier urbanismu FUA TU Liberec
2014–dosud atelier urbanismu FA ČVUT Praha
2016–dosud urbanista v Kanceláři architekta města Brno