Ing. arch. Miloslav Michalec

Je absolventem Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze.

Věnoval se především urbanismu.

Po dokončení školy pracoval  ve státní správě, postupně jako referent, později jako vedoucí stavebního úřadu na okrese Plzeň-sever. V současné době  zastává funkci vedoucího  odboru regionálního rozvoje  Krajského úřadu v Plzni.

Vzhledem ke svému pracovnímu zařazení se projektově podílel na řadě soutěží, např. na dostavbu Staroměstské radnice v Praze a na řadě územních plánů a urbanistických studií.

V Plzeňském kraji se podílí na tvorbě dotačního titulu Programu stabilizace a obnovy venkova.  Za jeho vedení se podařilo kraji jako prvnímu v ČR schválit nový územní plán kraje.

Ve volném čase maluje, své obrazy vystavoval v řadě galerií v Plzeňském kraji.