Soutěžní kategorie

A. Novostavby budov 
B. Rekonstrukce budov 
C. Stavby pro bydlení 
D. Dopravní a inženýrské stavby 
E. Průmyslové stavby 
F. Sportovní a volnočasové stavby 
G. Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)

V každé soutěžní kategorii může jedna stavba z nominovaných na základě písemného zdůvodnění odborné poroty obdržet titul Stavba roku Plzeňského kraje. Porota má právo titul neudělit nebo další nominované stavbě ve stejné kategorii udělit Zvláštní ocenění.

Na základě doporučení a písemného zdůvodnění poroty jsou vždy jedné z nominovaných staveb v kterékoli soutěžní kategorii uděleny: Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji a Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.