Soutěžní kategorie

A. Novostavby budov 
B. Rekonstrukce budov 
C. Stavby pro bydlení 
D. Dopravní a inženýrské stavby 
E. Průmyslové stavby 
F. Veřejná prostranství

Porota po posouzení a zhodnocení staveb vyhlásí nominace na titul „Stavba roku Plzeňského kraje 2023“. Titul Stavba roku Plzeňského kraje může být udělen jedné stavbě v každé kategorii, ale stejně tak má porota právo tento titul neudělit. 

Porota je oprávněna na základě písemného zdůvodnění jedné stavbě ze všech nominovaných staveb bez ohledu na soutěžní kategorii:

  • udělit Cenu poroty a Zvláštní ocenění poroty
  • doporučit udělení Ceny hejtmana Plzeňského kraje, Ceny primátora města Plzně, Ceny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ceny Svazu podnikatelů ve stavebnictví 

Na základě výsledků hlasování veřejnosti obdrží jedna z nominovaných staveb Cenu veřejnosti.