Soutěžní kategorie

A. Novostavby budov 
B. Rekonstrukce budov 
C. Stavby pro bydlení 
D. Dopravní a inženýrské stavby 
E. Průmyslové stavby 
F. Sportovní a volnočasové stavby 
G. Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)