Ing. arch. Miloslav Bokota

Vystudoval obor Architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT.

Od roku 1992 působí ve vlastním architektonickém ateliéru, kde se věnuje navrhování a projektování staveb a designu interiérů. Zabývá se také inženýrskou činností ve výstavbě a poradenskou činností v architektuře a urbanismu.

Před rokem 1992 působil jako architekt a vedoucí projektant ve Stavoprojektu v Karlových Varech.

Ve volném čase rád cestuje a fotografuje.