Mgr. Ing. arch. Petr Klíma

Architekt a historik architektury, absolvent Fakulty filozofické ZČU, Fakulty architektury ČVUT a UMPRUM.

Je editorem a spoluautorem publikačních a výstavních projektů KOTVY MÁJE – České obchodní domy 1965–1975 a Růžena Žertová – Architektka domů a věcí.

V rámci doktorského studia na UMPRUM se soustředí na architekturu československých velvyslanectví z období 1948–1989. V současnosti je na UMPRUM také členem výzkumného týmu projektu NAKI Architektura a česká politika v 19. a 20. století.

Několik let působil na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, i nadále zde přednáší a vede kurz architektury na mezinárodní letní škole Artcamp. Je zakládajícím členem spolku Pěstuj prostor, kde vede projekty spjaté s odbornou popularizací architektury 20. a 21. století, a to včetně nově připravovaného projektu Od Západu nefouká? o současné plzeňské architektuře.