Ing. arch. Vladimíra Leníčková

ČVUT – fakulta stavební, obor architektura

postgraduální studium – rekonstrukce a ochrana památek

do roku 1990 – Projektový ústav výstavby hl. m. Prahy, atelier 5

1990 – architektonický atelier Archon

1991 – vlastní architektonický atelier Len+k

2006 – založení společnosti Len+k architekti s.r.o.

         – architektura, interier, design

         – „Who is Who v architektuře“ v České republice

         – „Who is Who“ v České republice

 

Po studiu na ČVUT nastoupila do projektového ústavu Projektového ústavu výstavby hl. m. Prahy, atelier 5 a v roce 1990 se stává členem architektonického atelieru Archon. V roce 1991 zakládá architektonický atelier Len+k, který se v roce 2008 transformuje na Len+k architekti s.r.o. V současné době působí v pozici ředitelky společnosti a je zodpovědná za rozvoj firmy. 

Během své tvůrčí kariéry obdržela mnohá ocenění v oblasti architektury a v současnosti spolupracuje s mnoha mezinárodními klienty, developery, hoteliéry a designéry při vytváření nových budov, rekonstrukcí a dalších inovativních projektů. V hotelovém sektoru se podílela na projektech pro mezinárodní hotelové řetězce, jako jsou InterContinental, Holliday Inn, Mandarin Oriental, Corinthia, Hilton a další. Je členem České komory architektů, místopředsedkyně Obce architektů, členem České rady pro šetrné budovy a porotcem několika architektonických výborů a komisí.

Vladimíra Leníčková je architektka a ředitelka společnosti Len+k architekti s.r.o.

Len+k architekti s.r.o. jsou zakládajícími partnery České rady pro šetrné budovy.

www.Len-k.cz