Ing. arch. Martin Spěváček

* 1977 v Plzni

Střední průmyslová škola stavební v Plzni

Fakulta architektury ČVUT v Praze, obor Architektura a urbanismus

stáž na École d‘ Architecture de Nantes /Francie/

autorizovaný architekt ČKA

ateliér hausner / spěváček architekti