Ing. arch. Karel Hanzlík

Vzdělání: 1973-1979 ČVUT – fakulta architektury, Praha

Odborná praxe: od r. 1993 samostatný autorizovaný architekt – Architektonická kancelář Ing. arch. Karel Hanzlík

Profesní zaměření:
– architektonické studie objektů
– územně plánovací dokumentace
– rozvojové projekty – řešení urbanistických a územních studií

Reference:
Vědeckotechnický park, Plzeň

Autosalón ROTO, Borská pole, Plzeň

Rekonstrukce Mikulášského náměstí, Plzeň
– Oceněno v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2012 Cenou primátora

Územní studie Anglické nábřeží – jih, Plzeň
– Vypracovaná pro ÚKR MP 12/2010

Studie rekonstrukce Šimerovy ulice a náměstí, Plzeň-Bory
– Vypracovaná pro SVS MP 04/2008 (vítězné řešení soutěže)

Urbanistická část dopravní studie průtahu I/27, Plzeň
– Spolupráce se SUDOP Praha 10/2008

Urbanisticko-architektonická studie náměstí, Všeruby
– Vypracovaná pro město Všeruby 04/2012

Urbanisticko-architektonická studie revitalizace Ultramarinky Břasy
– Spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou PK o.p.s. 03/2016

Urbanisticko-architektonická studie rekonstrukce Žižkova náměstí v Městské památkové zóně Kašperské hory
– Spolupráce s F. PONTEX 11/2012

Urbanisticko-architektonická studie Smetanovy ulice a nám. J. Urbana – městská památková zóny Rokycany
– Vypracovaná pro město Rokycany 02/2017