Ing. arch. Karel Hanzlík

Vzdělání: 1973-1979 ČVUT – fakulta architektury, Praha

Odborná praxe: od r. 1993 samostatný autorizovaný architekt – Architektonická kancelář Ing. arch. Karel Hanzlík