Ing. arch. Jiří Zábran

*1979 v Plzni

SPŠ stavební v Plzni

FA ČVUT atelier doc. Jana Štípka

od roku 2004 vlastní atelier

od roku 2011 autorizace A1

www.zabran.cz