Začíná nový ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Budou se vybírat nejlepší stavební díla roku 2019.

Už 17. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje dnes vyhlásili hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Baxa a předseda Krajské hospodářské komory Petr Chvojka. Stavby dokončené v roce 2019 se mohou do soutěže přihlašovat do 27. března 2020. Titul Stavba roku Plzeňského kraje může obdržet stavební dílo v každé ze sedmi soutěžních kategorií, rozdělena budou i další ocenění.

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2019 byla zahájena. Stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu mezi daty 1. 1. 2019 a 31. 12. 2019 se mohou ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje či o některou z dalších sedmi cen, které se v soutěži udělují. Přihlásit je mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v sedmi kategoriích – novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové, sportovní a volnočasové a veřejná prostranství.

Přihlášku je třeba podat do 27. března 2020 včetně všech požadovaných příloh – fotografií, údajů o stavbě, tvůrčím týmu a další dokumentace specifikované v podmínkách soutěže. Poté začne všechna řádně přihlášená díla posuzovat sedmičlenná odborná porota, která v každé soutěžní kategorii určí nominace. Z nich budou vybírat vítězné stavby, které získají titul Stavba roku Plzeňského kraje, Cenu poroty nebo Čestné uznání poroty, a navrhovat díla na Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji a Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Svého vítěze bude volit také veřejnost. Stavba s nejvyšším počtem hlasů v internetovém hlasování si odnese Cenu veřejnosti.

Patříme mezi šestici krajů, která dokázala soutěž uspořádat již po sedmnácté. Naše zkušenosti předáváme dál. Vloni se od nás učili soutěž pořádat v Libereckém kraji – a podařilo se jim to skvěle,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „Věřím, že i letos bude z čeho vybírat. Netuším, které stavby se do soutěže přihlásí, ale jako cykloturista bych si moc přál, aby to byla rekonstrukce železničního mostu přes Hracholuskou přehradu.“

„Jsem rád, že se stavebnictví v Plzni i v celém Plzeňském kraji daří, a stavby, které financuje město, jsou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. V minulém ročníku získala tento titul obnova Lobezského parku i přístavba školní družiny Plzeň – Újezd. Letos zatím vybíráme objekty, které by se mohly o vítězství ucházet. V kategorii dopravních a inženýrských staveb by připadala v úvahu například nová lávka přes Radbuzu v Liticích, která je součástí projektu Greenways, tedy sportovně rekreační trasy v údolí řek. V kategorii sportovní a volnočasové stavby by to mohla být výstavba nového dětského bazénu v plaveckém areálu na Slovanech nebo novostavba skateparku ve Škoda sport parku,“ shrnul primátor města Plzně Martin Baxa.

„V loňském roce se v našem kraji realizovala celá řada staveb, které si zaslouží pozornost nejen odborníků, ale rovněž široké veřejnosti. V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje prezentované stavby dokreslují celkový rozvoj našeho kraje. Předpokládám, že řada letošních přihlašovatelů staveb bude také z řad soukromých investorů, které sdružuje Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji,“ sdělil Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.

Novinkou letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je právo odborné poroty doporučit oceněné stavby do celostátní soutěže Stavba roku. Pokud se jejich přihlašovatelé rozhodnou se celostátní soutěže účastnit, přispěje jim město Plzeň a Plzeňský kraj na přihlašovací poplatek. „Jsem potěšen, že Plzeňský kraj a město Plzeň finančně podpoří případnou snahu vítězných staveb k přihlášení se do celostátní soutěže Stavba roku,“ dodal Petr Chvojka.

„Dlouhodobě věnujeme pozornost zvelebování našeho regionu a intenzivně se zasazujeme o vzdělání i volnočasové aktivity našich dětí a celé budoucí generace. V loňském roce jsme měli čest předat Cenu veřejnosti autorům budovy lesní školky, kterou navštěvují děti některých našich zaměstnanců, a těší mě, že tato rekonstrukce získala i Cenu primátora,“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně, která je už druhým rokem partnerem soutěže. „Protože úzce spolupracujeme s Fakultou aplikovaných věd ZČU, máme radost také z nové tramvajové trati ke kampusu,“ dodal.

 Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 9. června 2020 v Měšťanské besedě v Plzni.