Lhůta pro přihlašování do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se prodlužuje

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru se vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže Stavba roku Plzeňského kraje dohodli na odložení termínu pro odevzdání přihlášek. Přihlášky včetně dokumentace je možné i nadále podávat, lhůta pro přihlašování se však prodlužuje. Nová uzávěrka bude vyhlášena, jakmile to vývoj situace umožní, a harmonogram průběhu soutěže bude následně aktualizován.

Prodloužením lhůty pro přihlašování stavebních děl reagují organizátoři soutěže Stavba roku Plzeňského kraje na mimořádný stav, ve kterém se přihlašovatelé v důsledku pandemické situace a vládních nařízení nacházejí.

„Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje i nadále pokračuje. Přihlášky s dokumentací je možné podávat elektronicky,“ sdělila za organizátora soutěže Ingrid Havránková, na jejíž e-mailovou adresu [email protected] lze materiály zasílat.

Původní termín uzávěrky, stanovený na 27. března 2020, se odkládá na pozdější dobu a nový termín bude oznámen s dostatečným předstihem, jakmile bude zřejmé, že přihlašování i celá soutěž se mohou uskutečnit bez komplikací.

„Z pozice odborného garanta soutěže Stavba roku PK 2019 s ohledem na aktuální stav společnosti zcela jednoznačně podporujeme posunutí celé akce v čase,“ řekl Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. „Je obzvláště důležité, aby se soutěž letos uskutečnila a pomohla tak regionálním firmám prezentovat jejich práci,“ dodal.

„Myslím si, že je velmi důležité, že bude posunuta lhůta pro přihlášení staveb do soutěže a s ní i celý její harmonogram. Díky tomu se budeme moct také letos těšit na stavební perly plzeňského regionu. Právě v této složité a nepříznivé situaci chce firma Eurosoftware vyjádřit podporu vyhlašovatelům a účastníkům této soutěže,“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti Eurosoftware, s.r.o., která je už druhým rokem partnerem soutěže.