Poslední šance vidět výstavu nejlepších staveb Plzeňského kraje je na hlavním nádraží v Plzni.

Poslední šance vidět výstavu nejlepších staveb Plzeňského kraje
je na hlavním nádraží v Plzni.

Plzeň, 3. prosince 2019 – Putovní expozice fotografií děl, která letos soutěžila o titul Stavba roku Plzeňského kraje, je ode dneška k vidění na své závěrečné zastávce. Dvacet panelů umístěných ve vestibulu plzeňského hlavního nádraží představuje jednotlivé stavby spolu s hodnocením odborné poroty. Přestavba osobního nádraží a mostů v Mikulášské ulici získala v letošním ročníku soutěže Čestné uznání poroty. Další železniční stavba, modernizace trati Rokycany – Plzeň, v soutěži zvítězila a odnesla si titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018.

Výstava od července putovala po Plzeňském kraji, aby představila díla, která se ucházela o titul Stavba roku Plzeňského kraje a další ceny. Všech 32 soutěžních staveb, z toho 20 nominovaných a 13 oceněných, už mohli vidět lidé v Plané, Stříbře, Klatovech, Dobřanech a budově ZČU v Plzni. Od 3. prosince do 5. ledna budou fotografie s uvedeným hodnocením odborné poroty umístěny v horním vestibulu hlavního nádraží v Plzni.

„Mám radost, že nejpovedenější stavební díla Plzeňského kraje díky výstavě fotografií na tak frekventovaném místě osloví mnoho lidí nejen z našeho regionu, a to v době adventu a vánočních svátků,“řekl Stephan Kronmüller, jednatel Eurosoftware, s.r.o., který je partnerem soutěže.

 

Právě osobnímu nádraží bylo za přestavbu zahrnující přemostění Mikulášské ulice uděleno Čestné uznání v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Odborná porota ocenila vysoce profesionální provedení a logistiku prováděných prací, probíhajících při neomezeném provozu železniční dopravy. „Jedna z hlavních staveb modernizace železničního uzlu Plzeň, provozně, časově i technologicky náročná, proběhla s minimálními dopady na páteřní železniční a silniční dopravu včetně linek MHD,“ zdůvodnil rozhodnutí odborné poroty její předseda Miloslav Michalec.

Vítězný titul Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii dopravních a inženýrských staveb získala také další součást plzeňského železničního uzlu. Modernizace trati Rokycany – Plzeň byla oceněna za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení významné dopravní stavby do krajiny. Porota zároveň vyzdvihla zvýšení technických parametrů železniční tratě, komfortu pro cestující a bezpečnosti železničního provozu. Investorem obou oceněných dopravních staveb byla Správa železniční dopravní cesty.

„Velmi nás těší, že velké stavby, které souvisejí s modernizací plzeňského železničního uzlu, byly nominovány v soutěži a navíc získaly ocenění,“ uvedla Radka Pistoriusová, vedoucí tiskového oddělení Správy železniční dopravní cesty. „Díky železničnímu projektu Rokycany – Plzeň, jehož součástí je nejdelší tunel v České republice, se zkrátila cestovní doba z Plzně do Rokycan a do Prahy. Po roce provozu můžeme konstatovat, že cestujících, kteří bonus této stavby využívají, přibylo.“

 Přínosy pro cestující má i přestavba plzeňského hlavního nádraží. „Pro moderní a rychlejší železniční dopravu byla  významná i druhá z oceněných staveb SŽDC, tedy rekonstrukce chebského zhlaví a přestavba mostů Mikulášská. Z pohledu cestujících byla však nejdůležitější s tím spojená rekonstrukce nástupišť a jejich zastřešení, přístup na nástupiště včetně výtahů a eskalátorů a vybudování nového podchodu ve východní části nádraží,“ dodala Radka Pistoriusová.

Více informací o soutěži najdete na www.stavbarokupk.cz.

Všechny nominované stavby můžete vidět na Youtube kanálu soutěže.

 

Putovní výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2018

Plzeň, budova hlavního nádraží, horní vestibul

3.12. 2019 – 5. 1. 2020 12. 2019 

 

 PŘEHLED CEN V SOUTĚŽI STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2018

 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018

Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd (kat. A)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za příkladnou kvalitní moderní přístavbu, která prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor.

Modernizace trati Rokycany – Plzeň (kat. D)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení této významné dopravní stavby do krajiny.

Obnova Lobezského parku, Plzeň (kat. G)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu příměstského parku, který nabízí nové možnosti rekreace obyvatel Plzně.

Cena poroty

Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro (kat. A)

Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru, které rezonuje návštěvníkovi v nitru ještě dlouho po opuštění budovy.

Čestné uznání poroty

Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská (kat. D)

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského je uděleno za vysoce profesionální provedení, zejména při soustavném provozu nádraží, a za logistiku prováděných prací.

Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň (kat. F)

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilý návrh moderní sportovní stavby s velkoryse pojatým zázemím pro sportovce.

Sportovní areál, Dobřany (kat. F)

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kvalitní architektonický návrh i provedení sportovního areálu, zejména zastřešené hokejbalové haly.

Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy (kat. G)

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou obnovu části centrálního parkového okruhu města.

Cena hejtmana Plzeňského kraje

Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá (kat. G)

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za vytvoření reprezentativního prostoru, který vhodně propojuje původní historické prvky se současnými potřebami města.

Cena primátora města Plzně

Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)

Cenu primátora města Plzně získává za kultivované a soudobé řešení nového vzhledu budovy, která se tímto počinem naprosto přirozeně začlenila do lesního prostředí.

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji

Technologický park DRONET – 1. etapa, Plzeň (kat. B)

Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává za nápadité využití dochovaných konstrukčních prvků v souladu se zásadní změnou funkční náplně objektu.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská (kat. D)

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za realizaci kultivované a funkční dopravní stavby, která oživila dříve nepřístupnou část města.

Cena veřejnosti

Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)

Soutěžní kategorie:

A/ Novostavby budov,

B/ Rekonstrukce budov,

C/ Stavby pro bydlení,

D/ Dopravní a inženýrské stavby,

E/ Průmyslové stavby,

F/ Sportovní a volnočasové stavby,

G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).

 

Členové odborné poroty:

Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje,

Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, autorizovaný architekt a urbanista měst a obcí v Belgii,

Ing. arch. David Leníček, autor vítězných staveb v předchozích ročnících soutěže,

Ing. Milan Froněk, Svaz podnikatelů ve stavebnictví,

Ing. arch. Karel Hanzlík, Obec architektů,

Ing. arch. Edita Míková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně,

Ing. Jaromíra Škublová, Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě.