Přihlášené stavby

Přihlášené stavby budou zveřejněny po skončení přihlašování a kontrole přihlášek.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 29. března 2019 v 15 hodin.