Hlasování veřejnosti

Stavba s nejvíce hlasy získá Cenu veřejnosti.

Hlasování probíhalo ze všech staveb nominovaných odbornou porotou do 22. 8. 2022.

Partner soutěže:

 

Hlasování bylo ukončeno.