Hlasování veřejnosti

Stavba s nejvíce hlasy získá Cenu veřejnosti.

Hlasování bylo ukončeno.

Výsledky hlasování, stejně jako všechny oceněné stavby, budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni.

Partner soutěže: