Hlasování veřejnosti

Hlasujte pro jednu z nominovaných staveb. Stavba s nejvíce hlasy získá Cenu veřejnosti.

Která stavba se vám líbí nejvíc?

*přeřazeno porotou do příslušné kategorie

Partner soutěže: