Hlasování veřejnosti

Stavba s nejvíce hlasy získá Cenu veřejnosti.

Hlasování bude probíhat ze všech staveb nominovaných odbornou porotou od 1. 7. 2021 do 27. 8. 2021.

Partner soutěže:

 

Hlasování bylo ukončeno.