Hlasování veřejnosti

Stavba s nejvíce hlasy získá Cenu veřejnosti.

Hlasování bude probíhat ze všech staveb nominovaných odbornou porotou od 4. 7. 2022 do 22. 8. 2022.

Partner soutěže: