Hlasování veřejnosti

Stavba s nejvíce hlasy získá Cenu veřejnosti.

Hlasování bude probíhat ze všech staveb nominovaných odbornou porotou od 22. 6. do 27. 8. 2023.

Partner soutěže: