Plzeň – budova hlavního nádraží, horní vestibul

3. 12. 2019 – 5. 1. 2020

„Mám radost, že nejpovedenější stavební díla Plzeňského kraje díky výstavě fotografií na tak frekventovaném místě osloví mnoho lidí nejen z našeho regionu, a to v době adventu a vánočních svátků,“ řekl Stephan Kronmüller, jednatel Eurosoftware, s.r.o., který je partnerem soutěže.

Právě osobnímu nádraží bylo za přestavbu zahrnující přemostění Mikulášské ulice uděleno Čestné uznání v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Odborná porota ocenila vysoce profesionální provedení a logistiku prováděných prací, probíhajících při neomezeném provozu železniční dopravy. „Jedna z hlavních staveb modernizace železničního uzlu Plzeň, provozně, časově i technologicky náročná, proběhla s minimálními dopady na páteřní železniční a silniční dopravu včetně linek MHD,“ zdůvodnil rozhodnutí odborné poroty její předseda Miloslav Michalec.

Vítězný titul Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii dopravních a inženýrských staveb získala také další součást plzeňského železničního uzlu. Modernizace trati Rokycany – Plzeň byla oceněna za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení významné dopravní stavby do krajiny. Porota zároveň vyzdvihla zvýšení technických parametrů železniční tratě, komfortu pro cestující a bezpečnosti železničního provozu. Investorem obou oceněných dopravních staveb byla Správa železniční dopravní cesty.

„Velmi nás těší, že velké stavby, které souvisejí s modernizací plzeňského železničního uzlu, byly nominovány v soutěži a navíc získaly ocenění,“ uvedla Radka Pistoriusová, vedoucí tiskového oddělení Správy železniční dopravní cesty. „Díky železničnímu projektu Rokycany – Plzeň, jehož součástí je nejdelší tunel v České republice, se zkrátila cestovní doba z Plzně do Rokycan a do Prahy. Po roce provozu můžeme konstatovat, že cestujících, kteří bonus této stavby využívají, přibylo.“

 Přínosy pro cestující má i přestavba plzeňského hlavního nádraží. „Pro moderní a rychlejší železniční dopravu byla  významná i druhá z oceněných staveb SŽDC, tedy rekonstrukce chebského zhlaví a přestavba mostů Mikulášská. Z pohledu cestujících byla však nejdůležitější s tím spojená rekonstrukce nástupišť a jejich zastřešení, přístup na nástupiště včetně výtahů a eskalátorů a vybudování nového podchodu ve východní části nádraží,“ dodala Radka Pistoriusová.

Výstava od července putovala po Plzeňském kraji, aby představila díla, která se ucházela o titul Stavba roku Plzeňského kraje a další ceny. Všech 32 soutěžních staveb, z toho 20 nominovaných a 13 oceněných, už mohli vidět lidé v Plané, Stříbře, Klatovech, Dobřanech a budově ZČU v Plzni. Až do 5. ledna 2020 budou fotografie s uvedeným hodnocením odborné poroty umístěny v horním vestibulu hlavního nádraží v Plzni.

 

Všechny nominované stavby letošního ročníku můžete vidět na Youtube kanálu soutěže.