Nejlepší stavby Plzeňského kraje jsou k vidění v Dobřanech

Plzeň, 12. listopadu 2019 – Výstava děl, která se letos účastnila soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, je ode dneška instalována v Dobřanech. V prostorách místního zdravotního střediska jsou vystaveny fotografie všech 32 přihlášených staveb. Návštěvníci se tu dozvědí i jejich hodnocení od odborné poroty a uvidí, které ze staveb byly oceněny. Město Dobřany získalo letos od poroty Čestné uznání za obnovu sportovního areálu. Také vloni byly Dobřany oceněny za rekonstrukci sportoviště, když byly nominovány na titul Stavba roku Plzeňského kraje za revitalizovaný areál fotbalového klubu.

Až do 1. prosince jsou v prostorách zdravotního střediska v Dobřanech vystaveny fotografie staveb, které se letos ucházely o titul Stavba roku Plzeňského kraje. Z 32 stavebních děl jich bylo 20 nominováno na titul Stavba roku Plzeňského kraje a z toho tři byly vítězným titulem oceněny. Dalších deset staveb získalo v soutěži další ceny.

Město Dobřany bylo již druhým rokem po sobě oceněno za počiny v kategorii sportovních a volnočasových staveb. V loňském roce byla na titul Stavba roku Plzeňského kraje nominována revitalizace areálu fotbalového klubu a letos udělila odborná porota Čestné uznání sportovnímu areálu v Dobřanech. Ocenila komplexní rekonstrukci, která nyní umožňuje všestranné využití, a také ojedinělou a konstrukčně výraznou stavbu hokejbalového sportoviště, která elegantně vymezuje hranici areálu vůči okolní zástavbě. „Čestné uznání stavba dostala za kvalitní architektonický návrh i provedení sportovního areálu, zejména pak zastřešeného hokejbalového stadionu,“ vysvětlil předseda odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje Miloslav Michalec.

„Jsme rádi, že poprvé získala stavba přihlášená městem čestné uznání v hlavní kategorii. Věříme, že porota ocenila přístup k celé lokalitě, otevřenost areálu i to, že byl plánovaný dlouho a vyjádřit se mohli všichni budoucí uživatelé. Vítaným bonusem je i to, že vznikla uliční čára pro hlavní tepnu, která spojuje centrum s nádražím,“ řekl starosta města Dobřany Martin Sobotka.

Také plzeňské sportoviště bylo oceněno v letošní soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Další Čestné uznání odborné poroty si odnesla dostavba víceúčelové sportovní haly v Plzni na Slovanech. Porota kladně ohodnotila přehledné dispoziční řešení stavby a barevné pojetí fasády, ale také vybavení stavby moderními technickými a technologickými prvky, např. teleskopickou tribunu nebo opětovné využívání dešťové vody. „Jde o zdařilý návrh moderní sportovní stavby s velkoryse pojatým zázemím pro sportovce,“ uvedl předseda poroty Miloslav Michalec.

„Práce na projektu byla velmi příjemná, neboť se u této stavby sešla dobrá „parta“ lidí a spolupracovníků jak při přípravě projektu, tak při samotné stavbě. A tím myslím jak zástupce investora, provozovatele, projektantů, tak stavební firmy,“ prozradil autor architektonického návrhu Daniel Němeček, jednatel společnosti AS Projekt. „Pro mne osobně je to jeden z těch projektů, kdy na jednu stranu máte radost, že se zhmotňují myšlenky několika posledních let a na druhou stanu vás mrzí, že už bude konec stavby. A ta naše radost a hravost je na výsledku dobře vidět.“

Další a zároveň poslední zastávkou putovní výstavy k soutěži Stavba roku Plzeňského kraje bude Hlavní vlakové nádraží v Plzni.

Více informací o soutěži najdete na www.stavbarokupk.cz.

 

Všechny nominované stavby můžete vidět na Youtube kanálu soutěže.

 

Putovní výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2018

Dobřany, zdravotní středisko, tř. 1. máje 1300

  1. 11. – 1. 12. 2019

 

 PŘEHLED CEN V SOUTĚŽI STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2018

 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018

Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd (kat. A)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za příkladnou kvalitní moderní přístavbu, která prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor.

 

Modernizace trati Rokycany – Plzeň (kat. D)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení této významné dopravní stavby do krajiny.

 

Obnova Lobezského parku, Plzeň (kat. G)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu příměstského parku, který nabízí nové možnosti rekreace obyvatel Plzně.

 

Cena poroty

Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro (kat. A)

Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru, které rezonuje návštěvníkovi v nitru ještě dlouho po opuštění budovy.

 

Čestné uznání poroty

Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská (kat. D)

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského je uděleno za vysoce profesionální provedení, zejména při soustavném provozu nádraží, a za logistiku prováděných prací.

 

Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň (kat. F)

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilý návrh moderní sportovní stavby s velkoryse pojatým zázemím pro sportovce.

 

Sportovní areál, Dobřany (kat. F)

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kvalitní architektonický návrh i provedení sportovního areálu, zejména zastřešené hokejbalové haly.

 

Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy (kat. G)

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou obnovu části centrálního parkového okruhu města.

 

Cena hejtmana Plzeňského kraje

Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá (kat. G)

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za vytvoření reprezentativního prostoru, který vhodně propojuje původní historické prvky se současnými potřebami města.

 

Cena primátora města Plzně

Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)

Cenu primátora města Plzně získává za kultivované a soudobé řešení nového vzhledu budovy, která se tímto počinem naprosto přirozeně začlenila do lesního prostředí.

 

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji

Technologický park DRONET – 1. etapa, Plzeň (kat. B)

Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává za nápadité využití dochovaných konstrukčních prvků v souladu se zásadní změnou funkční náplně objektu.

 

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská (kat. D)

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za realizaci kultivované a funkční dopravní stavby, která oživila dříve nepřístupnou část města.

 

Cena veřejnosti

Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)

 

 

Soutěžní kategorie:

A/ Novostavby budov,

B/ Rekonstrukce budov,

C/ Stavby pro bydlení,

D/ Dopravní a inženýrské stavby,

E/ Průmyslové stavby,

F/ Sportovní a volnočasové stavby,

G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).

 

Členové odborné poroty:

Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje,

Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, autorizovaný architekt a urbanista měst a obcí v Belgii,

Ing. arch. David Leníček, autor vítězných staveb v předchozích ročnících soutěže,

Ing. Milan Froněk, Svaz podnikatelů ve stavebnictví,

Ing. arch. Karel Hanzlík, Obec architektů,

Ing. arch. Edita Míková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně,

Ing. Jaromíra Škublová, Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 

 

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.

 

Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě(ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

 

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Baxy.

 

Partnerem soutěže je společnost EUROSOFTWARE s.r.o.

 

 

Kontakt pro média:

Hana Kulawiaková

E-mail: [email protected]

Tel.: 606 665 771

 

Sekretariát organizátora soutěže:

Ingrid Havránková

Tel.: 725 745 788

E-mail: [email protected]