Město Klatovy, prostory jezuitské koleje, Balbínova 59/I

Město Klatovy, prostory jezuitské koleje, Balbínova 59/I

17. 9. – 13. 10. 2019

Město Klatovy letos do soutěže přihlásilo obnovu historického parku ve Vrchlického sadech. Ta byla nejprve v kategorii Veřejných prostranství nominována na titul Stavba roku Plzeňského kraje a nakonec si ze slavnostního vyhlašování výsledků odnesla Čestné uznání poroty. „Čestné uznání jsme udělili za zajímavý koncept a přístup k revitalizaci existujícího historického parku,“ řekl předseda poroty Miloslav Michalec.„Rekonstrukce názorně ukazuje, jak i menší počet maloměřítkových a čistě provedených intervencí může významně zvýšit hodnotu prostoru.“

 Novou podobu parku popsal Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy: „Koncepce zohlednila historický kontext areálu a současné požadavky na provoz parku celoměstského významu a životní styl současného člověka. Dominantou parku, který se nachází v samém centru města, je historická promenáda s alejí propojující Plánickou ulici s ulicí Komenského. Kolem sochy Dr. Krejčího v centrální části vznikl odpočinkový trávníkový parter se závlahovým systémem, byla obnovena cestní síť, vegetace, osvětlení a mobiliář v parku.“

Také v loňském ročníku soutěže ocenila odborná porota úpravu veřejného prostoru v Klatovech. V největší a nejstarší klatovské oddychové zóně, Mercandinových sadech, byly vybudovány nové stezky pro pěší a cyklisty, vyrostl tu nový trávník, altán, fontána i dětské hřiště. Za krajinářské řešení parku, zejména za promenádu doplněnou sochami a vodním programem, byly Klatovy i vloni nominovány na titul Stavba roku Plzeňského kraje. 

Všechny nominované stavby letošního ročníku můžete vidět na Youtube kanálu soutěže.